Телепередача "Запорожский вектор"                                               Телепередача "Символы Запорожья"
выходит на телеканале "Запоріжжя":                                                   выходит на телеканале "МТМ":
каждый Понедельник в 20:20                                                               каждую вторую и четвертую недели месяца по Понедельникам в 20:00
повтор - Воскресенье в 9:30                                                                повтор - вторник в 7:30, второй повтор - суббота 20:00

Полезная информация

Положення громадської приймальної

«ПРИЙНЯТО»

Правлінням ГО «Запорізький вектор»

Протокол № 11 від 19.11.2013 р.

_______________/ В. Г. Прушківський

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську приймальня ГО «Запорізький вектор»

 

1. Загальні положення

1.1. Громадська приймальня ГО «Запорізький вектор» створюється з метою налагодження тісного контакту зі сторонніми особами в усіх напрямах статутної діяльності для подальшого їх залучення до членства в організації.

1.2. Громадська приймальня є структурним підрозділом ГО «Запорізький вектор», очолюється керівником, який є членом Правління, та має у своєму складі працівників – членів організації, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

1.3. Громадська приймальня координує діяльність усієї мережі громадських приймалень ГО «Запорізький вектор» нижчого рівня (у разі їх існування).

 

2. Основними завданнями громадської приймальні є:

2.1. Підтримання постійного зв'язку і систематичного обміну інформацією з громадянами – мешканцями м. Запоріжжя та членами організації.

2.2. Надання консультативної та практичної допомоги у вирішенні проблем окремих відвідувачів та колективів, зокрема в соціальних, майнових, юридичних та інших питаннях.

2.3. Сприяння вирішенню через відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування, інші організації та підприємства питань пенсійного забезпечення відвідувачів, поліпшенню роботи соціальних, комунальних, освітніх та інших інституцій.

2.4. Моніторинг та аналіз роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, інших організацій та підприємств.

2.5. Виявлення локальних системних порушень прав громадян, фіксація таких фактів, створення інформаційних баз даних таких порушень.

2.6. Залучення відвідувачів до членства в організації.

2.7. Узагальнення думок, зауважень, пропозицій, їх аналітична обробка та подання Правлінню організації для подальшого опрацювання.

2.8. Організаційне забезпечення повноцінної роботи окремих членів Правління організації у закріплених за ними сферах або територіальних одиницях.

 

3. Керівник громадської приймальні

3.1. Керівник громадської приймальні є членом Правління організації, очолює громадську приймальню та підпорядковується безпосередньо заступнику голови Правління організації з організаційно-господарських питань.

3.2. Керівник громадської приймальні забезпечує:

3.2.1. організацію роботи з відвідувачами, підвищення інтересу та довіри до організації, зокрема шляхом високопрофесійного, своєчасного і якісного реагування на їхні письмові та усні звернення;

3.2.2. отримання кореспонденції від громадян, що надходить на адресу організації з будь-яких джерел, її розгляд та рубрикацію;

3.2.3. проведення особистого прийому громадян, в т. ч. шляхом здійснення виїзних прийомів та інших аналогічних заходів, спрямованих на наближення громадської приймальні до населення, підготовку та оформлення письмових відповідей;

3.2.4. систематизацію відповідей від органів державної влади та місцевого самоврядування на запити та звернення громадян, які направлялися через громадську приймальню;

3.2.5. організацію проведення юридичних консультацій;

3.2.6. організацію роботи «Контактного центру» із застосуванням сучасних комунікаційних технологій та отримання і документування ефективної інформації, придатної до письмового реагування у загальному потоці листування;

3.2.7. звітність працівників громадської приймальні;

3.2.8. підтримку постійного зв'язку з представниками громадських організацій, благодійних фондів, а також їх утворень з метою більш ефективного реагування на звернення громадян;

3.2.9. підтримку постійного зв'язку з членами Правління організації з приводу координації дій за напрямами, що за ними закріплено.

3.2.10. залучення фахових спеціалістів до аудиту звернень громадян.

 

4. Спеціаліст з діловодства та архівної справи

4.1. Спеціаліст з діловодства та архівної справи підпорядковується безпосередньо керівнику громадської приймальні.

4.2. Спеціаліст з діловодства та архівної справи:

4.2.1. виконує функції діловода-архіваріуса із застосуванням сучасних автоматизованих комп'ютерних технологій;

4.2.2. виконує канцелярські, а у разі необхідності – також поштово-експедиційні функції;

4.2.3. здійснює системне діловодство та забезпечує документообіг;

4.2.4. виконує доручення;

4.2.5. здійснює розробку, редагування та оформлення у встановленому порядку вихідних документів, їх подальшу розсилку адресатам;

4.2.6. забезпечує організацію та контроль виконання доручень керівника громадської приймальні та Правління організації;

4.2.6. здійснює архівування документів організації.

4.2.7. здійснює аудит звернень громадян та вносить керівнику громадської приймальні свої пропозиції щодо вирішення проблем, зазначених у зверненнях.

 

5. Спеціаліст зі спеціальних проектів та культурно-масових заходів

5.1. Спеціаліст зі спеціальних проектів та культурно-масових заходів підпорядковується безпосередньо керівнику громадської приймальні.

5.2. Спеціаліст зі спеціальних проектів та культурно-масових заходів керує реалізацією проекту «Контактний центр», зокрема:

5.2.1. забезпечує спілкування з громадянами в рамках проекту «Контактний центр»;

5.2.2. забезпечує моніторинг звернень громадян в рамках проекту «Контактний центр» та розробляє рекомендації відносно реагування на них;

5.2.3. забезпечує документування телефонних звернень громадян та подальшу передачу їх на розгляд керівнику громадської приймальні;

5.2.4. в разі необхідності долучає до реалізації проекту «Контактний центр» інших співробітників громадської приймальні, а також за попередньою згодою з керівником громадської приймальні – інших осіб – членів та прихильників громадської організації;

5.3. Спеціаліст зі спеціальних проектів та культурно-масових заходів організовує реалізацію спеціальних проектів та культурно-масових заходів, які проводяться під егідою або за участі організації, зокрема:

5.3.1. готує план проведення заходу, етапи його реалізації та кошторис (в разі потреби);

5.3.2. разом з прес-секретарем організації готує та організовує медійну підтримку реалізації заходу;

5.3.3. готує звіти про проведення заходу, а також пропозиції щодо організації та проведення подібних заходів у майбутньому.

 

6. Юрист громадської приймальні

6.1. Повноваження юриста громадської приймальні виконує юрист громадської організації, який в частині виконання своїх обов'язків у громадській приймальні підпорядковується її керівнику.

6.2. Обов'язки юриста громадської приймальні:

6.2.1. надає безкоштовні усні та письмові юридичні консультації на підставі звернень громадян до громадської приймальні, у т. ч. тих, що надійшли поштою, електронною поштою тощо;

6.2.2. готує письмові документи процесуального характеру на підставі наявних шаблонів, які не потребують додаткового ознайомлення з матеріалами судових справ;

6.2.3. допомагає у підготовці звернень громадян до органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та інших організацій;

6.2.4. виконує доручення, які надійшли від керівництва громадською організацією;

6.2.5. веде особистий прийом громадян з юридичних питань, бере участь у роботі виїзних (пересувних) громадських приймалень;

6.2.6. організовує роботу «Юридичної клініки» на базі громадської приймальні за умов наявності відповідних студентів-волонтерів;

6.2.7. в разі потреби допомагає в юридичному оформленні інших документів громадської приймальні.

6.3. Юрист громадської приймальні не здійснює:

6.3.1. представництво інтересів громадян в суді, органах влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах та інших організаціях;

6.3.2. не надає правову допомогу адвоката, у т. ч. в правоохоронних органах.

Подкатегории

ВЕЛОПАРКОВКИ

Вы не авторизованы.

Сообщения с форума

  • Нет сообщений для показа
 

Реквизиты фонда:

ЗОБФ "ФОНД ДОБРИХ СПРАВ"

р/с 26009055716826

код ЭДРПОУ 38191384

МФО 313399

ЗАП.РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: благодійний внесок  

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ПРЕМИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

Нас поддерживают

Последние программы

Каким образом наука способна влиять на гражданское общество и на  комфортное проживание людей в городе? В рамках проведения Научного форума...
Про музыку и добрые дела говорят гости студии телевизионной программы "Запорожский вектор". Каким образом удалось объеденить детей с особенными потребностями...
Проект "Клиника, дружественная к молодежи" при поддержке мецената Александра Богуслаева расширяет свои возможности. Благодаря поддержке мецената Клиника открывает стационарное отделение...

Партнеры

            

0254361