Телепередача "Запорожский вектор"                                               Телепередача "Символы Запорожья"
выходит на телеканале "Запоріжжя":                                                   выходит на телеканале "МТМ":
каждый Понедельник в 20:20                                                               каждую вторую и четвертую недели месяца по Понедельникам в 20:00
повтор - Воскресенье в 9:30                                                                повтор - вторник в 7:30, второй повтор - суббота 20:00

Полезная информация

Положення РЦ

«ПРИЙНЯТО»

Правлінням ГО «Запорізький вектор»

Протокол № 12 від 06.12.2013 р.

_______________/ В. Г. Прушківський

 Положення

про ресурсний центр ГО «Запорізький вектор»

 1. Загальні положення

1.1. Ресурсний центр є самостійним структурним підрозділом ГО «Запорізький вектор» та не є юридичною особою.

1.2. Ресурсний центр ГО «Запорізький вектор» створюється і діє на базі громадської приймальні ГО «Запорізький вектор» на громадських засадах.

1.3. Керівництво ресурсним центром здійснює Перший заступник голови правління ГО «Запорізький вектор».

1.4. Координацію діяльності ресурсного центру з іншими громадськими формуваннями здійснює Координаційна рада, до складу якої входять представники таких формувань, що діють на території Запорізької області. Координаційна рада не є структурним підрозділом ГО «Запорізький вектор», проте має право дорадчого голосу щодо управління ресурсним центром.

1.5. В частині фінансових ресурсів ресурсний центр є зв'язковою ланкою у їх пошуку, акумулюванні та використанні і не є їх власником, розпорядником чи управителем.

 2. Мета, задачі та напрями діяльності ресурсного центру

2.1. Діяльність ресурсного центру спрямована на мобілізацію територіальної громади м. Запоріжжя для вирішення власних проблем шляхом ефективного використання наявних і залучених ресурсів з метою організації та реалізації соціально значущих проектів.

2.2. Метою діяльності ресурсного центру є: оптимізація та інформаційний супровід процесів виявлення і концентрації ресурсів, розосереджених серед суб'єктів громадянського суспільства, для реалізації спільних соціально значущих проектів.

2.3. Задачами ресурсного центру є:

2.3.1. збір інформації про ресурси, якими володіють громадські формування та окремі лідери громадської думки, які діють на території Запорізької області, створення інформаційної ресурсної бази;

2.3.2. збір інформації про найбільш актуальні і соціально значущі проблеми з прив'язкою цих проблем до потенційно зацікавлених у їх вирішенні суб'єктів та до території (кластерний підхід);

2.3.3. навчання громадського активу методиці написання та реалізації спільних проектів;

2.3.4. створення тимчасових творчих колективів та робочих груп для розробки і реалізації проектів;

2.3.5. залучення та концентрація ресурсів для реалізації проектів: робота зі стейк-холдерами (власниками ресурсів), фандрайзинг (робота з меценатами, спонсорами, інвесторами тощо), крауд-серсінг (толока);

2.3.6. інформаційне забезпечення процесу створення та реалізації проектів, громадського контролю на всіх етапах створення і реалізації проекту.

2.4. Напрями діяльності ресурсного центру:

2.4.1. збір та аналіз інформації з проблематики життєдіяльності територіальної громади м. Запоріжжя;

2.4.2. концентрація сучасних соціальних технологій та ресурсів при взаємодії суб'єктів громадянського суспільства та забезпечення вирішення проблем територіальної громади м. Запоріжжя;

2.4.3. організація стартових майданчиків (стартапів) зі створення та реалізації соціально значущих проектів, спрямованих на вирішення проблем територіальної громади м. Запоріжжя;

2.4.4. організація системи залучення внутрішніх і зовнішніх ресурсів для вирішення проблем територіальної громади м. Запоріжжя;

2.4.5. науково-методична, консультаційна та інформаційна підтримка соціально значущих проектів територіальної громади м. Запоріжжя.

 3. Обов'язки та звітність ресурсного центру

3.1. Ресурсний центр здійснює свою діяльність відповідно до затвердженої Ініціативної програми. Ініціативна програма затверджується керівником ресурсного центру з урахуванням зауважень та пропозицій Координаційної ради

3.2. У рамках реалізації Ініціативної програми ресурсний центр:

3.2.1. планує свою діяльність, виходячи з пріоритетних напрямів розвитку кластера громадської ініціативи, при необхідності залучаючи на громадських засадах наукових консультантів;

3.2.2. здійснює моніторинг реалізації Ініціативної програми;

3.2.3. організовує інформаційне, методичне, мобілізаційне супроводження реалізації Ініціативної програми, інформуючи громадськість, владу і бізнес кластеру територіальної громади м. Запоріжжя про цілі, задачі, механізми реалізації та результативність Ініціативної програми.

3.3. Ресурсний центр зобов'язаний:

3.3.1. реалізовувати затверджену Ініціативну програму, погоджуючи свою діяльність з іншими громадськими формування;

3.3.2. забезпечувати в рамках програми дотримання прав і законних інтересів учасників процесу формування громадянського суспільства;

3.3.3. подавати звітні матеріали про реалізацію Ініціативної програми Правлінню ГО «Запорізький вектор» згідно з календарним планом;

3.3.4. своєчасно та в повному обсязі звітувати перед громадськістю про реалізацію Ініціативної програми.

 4. Управління діяльністю та припинення діяльності ресурсного центру

4.1. Безпосереднє управління поточною діяльністю ресурсного центру здійснює його керівник. В частині повноважень, які належать до компетенції керівних органів ГО «Запорізький вектор», керівник ресурсного центру вживає заходів для включення відповідних питань до порядку денного відповідних зборів (засідань).

4.2. В частині використання бази громадської приймальні ГО «Запорізький вектор» керівник ресурсного центру вправі надавати обов'язкові до виконання вказівки керівнику громадської приймальні.

4.3. Діяльність ресурсного центру може бути припинена достроково у разі:

4.3.1. неналежного виконання Ініціативної програми, а також неможливості реалізації мети та завдань, для досягнення яких було створено ресурсний центр;

4.3.2. отримання проміжних результатів, що свідчать про неможливість або недоцільність продовження реалізації Ініціативної програми;

4.3.3. неподання або несвоєчасне подання звітних матеріалів про реалізацію Ініціативної програми Правлінню ГО «Запорізький вектор».

Форма отчета проекта>>>

 

 

 

ВЕЛОПАРКОВКИ

Вы не авторизованы.

Сообщения с форума

  • Нет сообщений для показа
 

Реквизиты фонда:

ЗОБФ "ФОНД ДОБРИХ СПРАВ"

р/с 26009055716826

код ЭДРПОУ 38191384

МФО 313399

ЗАП.РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: благодійний внесок  

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ПРЕМИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

Нас поддерживают

Последние программы

Каким образом наука способна влиять на гражданское общество и на  комфортное проживание людей в городе? В рамках проведения Научного форума...
Про музыку и добрые дела говорят гости студии телевизионной программы "Запорожский вектор". Каким образом удалось объеденить детей с особенными потребностями...
Проект "Клиника, дружественная к молодежи" при поддержке мецената Александра Богуслаева расширяет свои возможности. Благодаря поддержке мецената Клиника открывает стационарное отделение...

Партнеры

            

0254355